Heta re Supai no Chijo Ryō Nisshi ~ Kon’na Joshi Ryō, Kanri Dekimasen ~ 1