Jikan yo Tomare! Tsuugaku Tochuu no Muteikou, Muhyoujou na Joshi Gakusei o Hamemakuru!