Muchimuchi Kyonyūchan, Zetsurin Jōshi to Himitsu no Naito Torēningu act.1