Oisha Gokko ~ Joushiki Henkan de Kanja mo Nurse mo, Joi no Joushiki mo Jizai ni Control